کمپین پزشکی ایران حامی کودکان


به کمپین جامعه ی پزشکی ایران خوش آمدید
از پیوستن تو به این حلقه سفید خوشحال می شویم و استقبال می کنیم.
 اینجا همان جایی ست که می توان هر موضوع جالب علمی یا هر تجربه و خاطره ای , تلخ یا شیرین , که از بیمارانت , اتفاقات پیش آمده در بخش ها , کارورزی ها و کشیک هایت داری را برای ما و دوستانت مطرح کنی     instagram:tehran_med  
 ما از علم و تجربه ی هم دیگر استفاده می کنیم تا بتوانیم آلام بیماران را بیشتر و بهتر تسکین بخشیم همان عزیزانی که به گفته خودشان بعد از خدا امیدشان به ماست